In opvang

In bemiddeling

Geen bemiddeling

In het asiel (NL)

In het asiel (B)

 


Doberdreams schenkt van elke tekening of schilderij  25% van het totaalbedrag aan de SDRN

 

VOORWAARDEN:


Een Dobermann bij de stichting in de opvang geven:

De kosten voor het afstaan cq in opvang geven van een Dobermann bedragen voor particulieren 100,00. De Dobermann dient gent en gechipt te zijn en van een entingsboekje cq Europees dierenpaspoort te zijn voorzien. (De entingen dienen nog minimaal 3 maanden geldig te zijn) Voor het ophalen van de Dobermann berekenen wij een bijdrage in de brandstofkosten.  Alleen in zr bijzondere omstandigheden kan door het bestuur worden beslist of de "opvang en bijdrage in de brandstofkosten" worden verminderd of kwijtgescholden.

Voor Dobermanns aangeboden via de Dierenbescherming, Dierenambulance en andere non-profit Dierenorganisaties worden gn opvang en bijdrage in de brandstofkosten berekend.
Dobermanns door Dierenorganisaties uit het buitenland gehaald komen niet voor onze opvang in aanmerking, deze kunnen echter wel gratis op onze website worden geplaatst.


Herplaatsing vanuit onze eigen opvang: (zie rubriek "In opvang")

De kosten voor het (her)plaatsen van een Dobermann vanuit onze opvang bedragen * 175,00
 
- Exclusief een bijdrage in de brandstofkosten.

*Jonge Dobermanns worden voor 100% kostendekkend herplaatst, daarvoor kan een hogere vergoeding worden gevraagd.


Herplaatsing via de eigen baas: (zie rubriek "In bemiddeling")

In deze rubriek mag de eigenaar naar eigen inzicht een bedrag tot maximaal 175,00 vragen voor zijn Dobermann.  Voor jonge Dobermanns mag meer dan 175,00 worden gevraagd. 

De kosten voor vermelding in deze rubriek zonder bemiddeling van onze stichting zijn GRATIS
De kosten voor vermelding in deze rubriek met
*bemiddeling van onze stichting bedragen 15,00
(deze kosten worden enkel berekent indien de bemiddeling is geslaagd.)

*Onder bemiddeling wordt verstaan:
1. Onze database met personen die een Dobermann zoeken raadplegen en bellen of e-mailen.
2. De Dobermann op een (mailing)lijst plaatsen die wordt verspreid.
3. Met de eigenaar telefonisch of via e-mail overleggen betreffende aanmeldingen.


In het asiel:

Opname in deze rubriek is kosteloos evenals eventuele bemiddeling.


Herplaatsingen geschieden op eigen risico.
Stichting Dobermann Rescue Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

Het SDRN Team