Stichting Dobermann Rescue Nederland is opgericht op 12 februari 2003  en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder  nummer: 27256924.

De doelstelling van de Stichting Dobermann Rescue Nederland is het opvangen, (her)plaatsen en bemiddelen van het hondenras de Dobermann, alsmede asiels te helpen bij het plaatsen van de Dobermann.

Stichting Dobermann Rescue Nederland zet zich in voor Dobermanns met en zonder stamboom.

Het werkgebied van de stichting is *binnen Nederland. 
Kruisingen en Dobermanns door andere organisaties uit het buitenland gehaald, komen niet in aanmerking voor onze opvang, wel kan Stichting Dobermann Rescue Nederland op verzoek bemiddelen bij herplaatsing via vermelding op onze website.

Dobermanns in onze eigen opvang worden tijdelijk geplaatst bij opvangadressen (gastgezinnen) en maken normaal deel uit van het dagelijks leven binnen een gezin. Om deze reden kunnen wij géén opvang bieden aan gedragsgestoorde Dobermanns.

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers ook het (dagelijks) bestuur. De grote drijfkracht van de Stichting is het hechte team dat zich voor 100% inzet voor de Dobermanns en dagelijks bezig is de stichting te helpen en uit te dragen.

Onze stichting kan ook altijd een beroep doen op anderen met ervaring met Dobermanns zoals een trainer, hondengedragskundigen en een hondenschool die ons achter de schermen helpen problemen oplossen betreffende het gedrag van een Dobermann cq omgang baas/Dobermann.

Gedragstherapeuten voor honden met velen jaren ervaring met Dobermanns zijn Tinie Dekker van www.nosamigos.nl en Helga Johansen van Hondenschool "Elisa" www.hondenschoolelisa.nl

*Uitgezonderd herplaatsingen, deze kunnen in overleg ook in het buitenland plaatsvinden.


Stichting Dobermann Rescue Nederland is lid van:

 

  Dobermann Rasvereniging D.V.I.N.
  Dobermann Vrienden In Nederland
  www.dobermannvereniging.nl

 

 Europese Federatie Dierenambulances

 Landelijk Alarmnummer Dierenambulances & Dierenhulpdiensten
 Telefoon: 0900 - 0245

 Landelijk informatienummer verschillende Dierenhulpdiensten
 Telefoon: 0900 - 4440400


Sponsors


Doberdreams schenkt van elke tekening of schilderij 25% van het totaalbedrag aan de SDRN

H.H.C.
Haaglanden Huisdieren Crematorium
http://dierencrematorium.com

 


 


Steun ons werk! en speel mee in de Vrienden Loterij voor onze stichting

Steun! ons werk voor de Dobermanns

Speel mee in de Vrienden Loterij

U kunt meespelen in de Vrienden Loterij voor onze stichting. Een lot kost € 12,00 per maand. De helft van elk lot, 50% (€ 6,00) gaat rechtstreeks naar onze stichting. (Wanneer u al meespeelt kunt u dat over zetten op onze stichting)
Zo kunt u ons werk voor de Dobermanns ook steunen en  kans maken op een prijs van
 1 MILJOEN euro
 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Fondsen Promoties en Stichting Dobermann Rescue Nederland is o.a. vastgelegd dat laatstgenoemde gecontroleerd kan worden of de uitgekeerde gelden worden besteed aan het algemeen belang. Onze stichting heeft zich verplicht aan boekhoudcontrole mee te werken. © 2003-2013 STICHTING DOBERMANN RESCUE NEDERLAND

Het is niet toegestaan de inhoud of delen van deze website over te nemen,
 te copieëren te vermenigvuldigen of te publiceren in welke vorm dan ook
zonder schriftelijke toestemming van Stichting Dobermann Rescue Nederland


Free counter and web stats